Ready Made a.s.

Základní informace o Ready Made a.s.

Ready Made a.s. je založená a v obchodním rejstříku zapsaná akciová společnost. Tato společnost má plně splacený základní kapitál a nemá žádnou obchodní historii. Ready made akciová společnost, je tedy založena pouze za účelem prodeje.

Na rozdíl od založení akciové společnosti na míru, při nákupu Ready Made a.s. můžete začít podnikat od okamžiku podpisu smlouvy. Navíc nemusíte disponovat základním kapitálem nutným pro založení společnosti. Tento kapitál byl totiž v případě Ready Made již plně splacen. Pokud spěcháte se založením akciové společnosti či nemáte dostatečné finanční prostředky na složení základního kapitálu, je pro Vás naše Ready Made společnost ideální řešení. V opačném případě doporučujeme našim klientům službu založení společnosti s.r.o. na míru.

Ready Made a.s. od naší společnosti, je předem založená akciová společnost která:

 • je již zápsána v obchodním rejstříku
 • nemá žádnou obchodní či podnikatelskou historii
 • nemá žádné dluhy ani jiné závazky
 • má 100% splacený svůj základní kapitál v hodnote 2.000.000,- Kč
 • má vyřízené základní volné živnosti

Akcie

Všechny naše akciové společnosti mají akcie na doručitele v listinné podobě v počtu 20 kusů, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.

Informace o průběhu koupě Ready Made společnosti

Proces prodeje našich společností jsme dovedli k dokonalosti. Svojí společnost můžete mít již pár hodin od prvotního kontaktu s naší kanceláří.

 Úkony nutné k převedení společnosti

V případě projevení zájmu o jednu z našich společností, Vám bude zaslán jednoduchý formulář k vyplnění. Zároveň budete kontaktováni naším pracovníkem, který Vám zodpoví veškeré dotazy a případně pomůže s vyplněním formuláře. Na základě informací od Vás obratem zhotovíme nutné převodní dokumenty a dohodneme schůzku u notáře kde bude podepsána smlouva o převodu. Od této chvíle budete moci začít podnikat.

 • U notáře se budete muset identifikovat platným dokladem (ideálně občanský průkaz či pas).

Náležitosti formuláře

Pokud budete mít během vyplňování formuláře jakékoliv pochybnosti, neváhejte nás kontaktovat.

Všechny níže uvedené dokumenty, které nejsou běžně dostupné, Vám dodáme. Jedná se především o čestné prohlášení jednatele, podpisový vzor jednatele a souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla společnosti.

Akcionáři

Všechny naše předzaložené společnosti mají jediného akcionáře. Pokud je Vámi plánovaný počet akcionářů větší než jedna, uveďte to ve formuláři. Ke každému akcionáři vyplňte všechny nutné údaje.

Pokud bude mít společnost pouze jediného akcionáře, tento se vždy zapisuje do obchodního rejstříku.

Akcionářem může být fyzická nebo právnická osoba. V případě, že akcionářem bude  fyzická osoba, potřebujeme znát:

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo (pokud není tak datum narození)
 • adresa trvalého pobytu
 • počet nabývaných akcií

V případě, že akcionářem bude  česká právnická osoba, potřebujeme znát:

 • obchodní firmu (název společnosti)
 • sídlo společnosti
 • výpis z Obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce
 • počet nabývaných akcií

V případě, že akcionářem bude zahraniční právnická osoba, potřebujeme znát:

 • aktuální výpis z Obchodního rejstříku nebo obdobný doklad vydaný příslušným orgánem země, kde má společnost sídlo. Z tohoto dokumentu musí být zřejmé kdo je oprávněn za společnost jednat a že společnost existuje. Dokument musí být navíc přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřen apostilou, je-li to vyžadováno dle mezinárodní smlouvy
 • počet nabývaných akcií

Představenstvo – statutární orgán společnosti

Představenstvo společnosti musí mít minimálně 3 členy. Jedinou vyjímkou je situace, kdy má společnosti pouze jednoho akcionáře. V takovém případě stačí jeden člen představenstva. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba. Za společnost tato osoba může jednat okamžitě po rozhodnutí valné hromady. Není tedy nutné čekat na zápis do obchodního rejstříku. Ke každému členu představenstva vyplňte následující údaje:

V případě, že je občan České Republiky

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo
 • adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)
V případě, že je občan země Evropské unie
 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu ne starší než 3 měsíce, přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li tato apostila vyžadována dle mezinárodní smlouvy
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)
V případě, že je občanem země mimo Evropskou unii
 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu ne starší než 3 měsíce, přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li tato apostila vyžadována dle mezinárodní smlouvy
 • výpis z rejstříku trestu (ČR) ne starší než 3 měsíce
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)

Dozorčí rada

Akciová společnost má ze zákona povinnost zřídit dozorčí radu. Počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi, tedy například 3,6,9 atd. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba. Ke každému členu dozorčí rady vyplňte následující údaje:

V případě, že je občan České Republiky

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo
 • adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)
V případě, že je občan země Evropské unie
 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu ne starší než 3 měsíce, přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li tato apostila vyžadována dle mezinárodní smlouvy
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)
V případě, že je občan zemí mimo Evropskou unii
 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresa trvalého pobytu
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu ne starší než 3 měsíce, přeložený soudním překladatelem do ČJ a opatřený apostilou, je-li tato apostila vyžadována dle mezinárodní smlouvy
 • výpis z rejstříku trestu (ČR) ne starší než 3 měsíce
 • čestné prohlášení a podpisový vzor (úředně ověřený podpis)
U dozorčí rady je nutno zvolit, zda-li její členové jednají za společnost samostatně či společně (pokud má společnost pouze jednoho člena dozorčí rady, ten automaticky jedná samostatně).

Sídlo společnosti

Každá společnost má ze zákona povinnost mít vlastní sídlo. Naše společnost nabízí tzv. virtuální sídlo, s měsíčním poplatkem v řádu několika stokorun. V případě, že chcete mít vlastní sídlo společnosti, je nutné dodat :

 • souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla
 • výpis z Katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce, (pokud není dostupný výpis z KN, je nutné doložit kolaudační rozhodnutí a přidělení čísla popisného/orientačního, obojí v originále nebo ověřené kopii)

Živnosti a předmět podnikání

Všechny naše společnosti mají, na rozdíl od většiny konkurence, zapsaný jako předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Jako předmět činnosti pak mají:

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurů, školení, včetně lektorské činnosti

Při převodu společnosti je možné, v rámci pořádané valné hromady, libovolně upravit předměty podnikání o tyto činnosti.

 • živnosti volné
 • živnosti vázané
 • živnosti řemeslné
 • živnosti koncesované

Oprávnění k podnikáni v dané oblasti ovšem vzniká až ohlášením příslušné živnosti na živnostenském úřadě.

V případě společností s ručením omezeným, je u provozování vázané/řemeslné/koncesované živnosti je zákonem vyžadována osoba odpovědného zástupce. Tato osoba musí dodat následující dokumenty:

 • Prohlášení odpovědného zástupce dle § 46 odst. 2 písm. g zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (úředně ověřený podpis)
 • V případě živností řemeslných, vázaných či koncese je nutné doložit příslušné vzdělání a praxi (originál listin nebo ověřená kopie)

Změna obchodní firmy (názvu společnosti)

Obchodní firmu (firma = název společnosti) kupované společnosti je samozřejmě možné ponechat. Řada klientů ale dává přednost svému vlastnímu názvu. Pokud se rozhodnete pro změnu firmy, je třeba ověřit, aby v Obchodním rejstříku nebyla registrovaná podobná/zaměnitelná firma. Případná změna firmy je účinná až jejím zápisem do Obchodního rejstříku. Do té doby je nutné vystupovat pod původní firmou.

 

Ready Made akciová společnost již za 54.900,- Kč

*V případě jakýchkoliv dotazů ohledně společností, či nestandardních požadavků nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.


Naše služby

Rychlý kontakt

Aktuality

 • Otevřena pobočka Brno – AZ Tower

  2. 3. 2015

  Otevřeli jsme novou pobočku v Brně v budově AZ Tower. Pobočka vyřizuje kompletní portfolio našich služeb, včetně zahraničních společností. K dispozici je rovněž služba virtuální kanceláře přímo v AZ Tower.

 • Cenová revoluce! – založení s.r.o. 9900 Kč, ready made s.r.o. 13900 Kč

  26. 11. 2014

  Rozhodli jsme se jako jediní na trhu pro následující nabídku:

  založení s.r.o. za cenu 9900 Kč

  ready made s.r.o. za cenu 13900 Kč

  Ceny platí v případě, že využijete naší nabídky sídla na Praze 1 – Vojtěšská na dobu 10 let za sníženou cenu 274 Kč měsíčně nebo v Brně – AZ Tower za 394 Kč měsíčně! Oba produkty jsou včetně všech nákladů, konečná cena, neobsahuje žádné skryté poplatky. Využijte této revoluční cenové nabídky!

 • Nové sídlo Praha 1 – Vojtěšská

  27. 10. 2014

  Do nabídky jsme aktuálně zařadili zcela nové sídlo Praha 1 – Vojtěšská. Jsme přímým majitelem virtuálního sídla a nabízíme ho na dané adrese za bezkonkurenční cenu již od 279 Kč/měsíčně! Více informací o sídle zde.

 • AZ Tower – nové virtuální sídlo!

  2. 10. 2014

  Naše společnost zakoupila obchodní prostory v této dominantě Moravy a nyní Vám zde jako jediní nabízíme virtuální sídlo! Více informací se dozvíte na stránce věnované AZ Tower. Během měsíce října zde navíc otevřeme novou brněnskou pobočku naší společnosti a bude Vám k dispozici veškerý servis spojený se zakládáním a prodejem obchodních společností!

  az-tower-budova-budova-nejvyssi-brno-interier-4_denik-1024

 • Nová pobočka Karlovy Vary

  1. 10. 2014

  Pro naše zákazníky jsme zřídili novou pobočku v Karlových Varech. Ze západního cípu Čech tedy nyní nemusíte cestovat až do Prahy. Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Naši partneři

Počet námi založených společností…

0 7 8 3